Welcome

Szeretettel köszöntjük Canadában élő magyar honfitársainkat a Magyar Presbyteriánus Református) Egyház nevében.

A templom Cime:
Hungarian Presbyterian Church
Magyar Presbyteriánus (Református) Egyház
7110 De L’Epée (Jean Talon sarok)
Montréal, QC H3N 2E1 (Metro: Park)
Lelkipásztor: Szabó Péter
Telephone: (514) 331-1510
E-mail: revszabo@yahoo.ca
Mailing Address: Postai cím:
Hungarian Presbyterian Church
Magyar Presbyterianus (Református) Egyház
385 Blvd Deguire, Apt. 606
Ville St.Laurent, QC, H4N 0A7

Szentháromságot valló magyar keresztyén közösség vagyunk.
Hitünk szerint a Biblia Isten Igéje, a Názáreti Jézus pedig a megígért Messiás, aki Isten Fiának bizonyult élete, csodái, tanítása, váltsághalála és feltámadása kapcsán. Következésképpen az Úr Jézus Krisztust tekintjük és valljuk az Egyház egyedüli fejének, az Egyház feladatát pedig a Róla való információ terjesztésében, és ennek kapcsán az Ő nevében végzett szeretet-szolgálatban látjuk.

Istentiszteleteinket vasárnap d.e. 9:30-kor tartjuk a Jean Talon és De L’Epée sarkán lévő templomunkban. (Park Metro)
Mindenkit, aki Isten Igéjéhez kívánja igazítani az életét, szeretettel hívunk és látunk közösségünkben.